Четвъртък 07, Декември 2023г.

Адрес: п.к. 6300, гр. Хасково, ул. "Иглика" № 14

Телeфон: 038/ 66 54 49

e-mail: info-2601038@edu.mon.bg

 

Сподели: