Четвъртък 07, Декември 2023г.
История на училището

 

Откриването на помощно училище в гр. Хасково става през учебната 1963/64 година в бившето арменско училище. В централната сграда на училището на партера, се е помещавала арменската църква.

През 1966/67 год. започва строежът на новото училище. 3.ХІ.1969 г. е денят, в който е прекрачен за пръв път прага на новата просторна и модерно обзаведена триетажна училищна сграда.

През 1971/72 учебна година - всички паралелки се помещават в новата учебна сграда, същата година е открито и общежитието.

През 1981 год. в училището е широко застъпено трудовото възпитание и професионалната насоченост на учениците. На високо ниво протича работата по дървообработване, шев и бродерия.

Две години по- късно през 1983/84 год. към училището е открита детска градина, която се е помещавала в сградата на общежитието в предварително обособена среда.

През учебната 2017/ 2018 г. училището е преобразувано в Център за специални образователни потребности, но запазва своя облик и среда.

 

/article_images/source/file.ppt

Сподели: