Петък 14, Юни 2024г.
 1. Кристина Куличева - директор
 2. Таня Даскалова - зам. директор 
 3. Христина Георгиева - специален падагог
 4. Живка Янкова - специален педагог
 5. Росица Гавраилова - специален педагог
 6. Стефка Щерева - специален педагог
 7. Маряна Георгиева - специален педагог, учител по практика в професионална паралелка
 8. Ива Арабаджиева - специален педагог, учител по практика в професионална паралелка
 9. Марина Аладжова - специален педагог
 10. Виолета Христозова - специален педагог
 11. Стоянка Панева - специален педагог
 12. Илияна Христова - специален педагог
 13. Тонка Йорданова - специален педагог
 14. Ирина Георгиева - специален педагог
 15. Георги Джамбазов - учител в занимания по интереси
 16. Митко Колев - учител в занимания по интереси
 17. Гергана Димитрова - психолог
 18. Атанаска Димитрова - социален педагог
 19. Елена Михайлова - рехабилитатор
 20. Цвета Илкова - логопед
Сподели: