Петък 14, Юни 2024г.

Административен персонал:

  1. Таня Александрова - ЗАС
  2. Янка Василева - гл. счетоводител

 

Помощен персонал:

  1. Маргарита Кирева - хигиенист
  2. Севда Шикова - хигиенист
  3. Гергана Димова - хигиенист
  4. Таня Тенева - помощник на учителя
  5. Ангел Каравелов - Огняр

 

 

Сподели: