Петък 30, Октомври 2020г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ЦСОП"Д-р П.Берон" гр. Хасково към 30.09.2020г.