Петък 22, Октомври 2021г.

Информация за делегиран бюджет на ЦСОП "Д-р Петър Берон" гр. Хасково към дата 31.03.2021 г.