Сряда 17, Април 2024г.

Състав на Координационен екип за подкрепа на личностното развитие

Членове на КЕПЛР:

Координатор на КЕПЛР: Таня Даскалова ЗДУД

Членове :

  1. Росица Гавраилова – специален педагог
  2. Христина Георгиева – арттерапевт
  3. Цвета Илкова – логопед
  4. Атанаска Димитрова – соц. педагог
  5. Гергана Димитрова – психолог
  6. Елена Михайлова - рехабилитатор

 

Сподели: