Петък 22, Октомври 2021г.

Годишен план за дейността на ЦСОП "Д-р Петър Берон" за учебната 2021 - 2022 г.