Четвъртък 07, Декември 2023г.

Патронен празник - 28.04.2023 г

Днес ние имаме честта и късмета да честваме 60-години от създаването на институцията, призвана с любов и вяра да обучава и помага на децата със СОП.

От тези 60 години, почти 6 вече сме ЦСОП. Но независимо как ще се наричаме – мисията ни остава една и съща. И тя е велика любов към децата, себеотдаване, търпение, пазене на традициите но и поглед в бъдещето, квалификация и професионализъм.