Петък 12, Юли 2024г.
Архив обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
11.10.2019г. Вид на процедурата:
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20; ал. 3 от ЗОП
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Осигуряване на съвременна образователна среда в център за специална образователна подкрепа "Д-р Петър Берон" - гр. Хасково чрез модернизиране на материалната база по обособени позиции.
Свързана преписка
11.10.2019г.